Regulamin Aga Bera i Sat Nam Klub

Dzień dobry! Za pośrednictwem stron internetowych Aga Bera oraz Sat Nam Klub możesz zamówić produkty, treści cyfrowe lub usługi związane z jogą, w tym subskrypcję Sat Nam Klub. Administratorem stron, sprzedawcą i usługodawcą jest Aga Bera Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Polsce, Sokołów 8, 62-070 Dopiewo, NIP: 7773399114, REGON: 523974160, KRS: 0001009336. Ten sam podmiot odpowiedzialny jest za Sat Nam Klub.

Poniżej znajduje się regulamin, który określa zasady funkcjonowania stron internetowych Aga Bera oraz Sat Nam Klub, w szczególności zasady składania, obsługi i realizacji zamówień, sposób i chwilę zawarcia umowy, dostępne sposoby dostawy i płatności, procedurę reklamacyjną itp.

Regulamin został przygotowany w możliwie czytelny i przejrzysty sposób. Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania z nim związane, napisz na adres pomoc@agabera.com

Poniżej wersja regulaminu obowiązująca od 6.03.2024

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Aga Bera funkcjonuje pod adresem https://agabera.com.
2. Sklep funkcjonuje pod adresem https://sklep.agabera.com.
3. Sat Nam Klub funkcjonuje pod adresem https://satnamklub.pl. Administratorem, sprzedawcą i usługodawcą jest Aga Bera Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Polsce, Sokołów 8, 62-070 Dopiewo, NIP: 7773399114, REGON: 523974160, KRS: 0001009336. Jeżeli w regulaminie pojawia się sformułowanie „my”, „nasze” itp., chodzi formalnie o tego sprzedawcę.
5. Kontakt w sprawach związanych z Aga Bera oraz Sat Nam Klub: pomoc@agabera.com.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, określający także warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym Usługi pośredniej, regulujący stosunki pomiędzy Sprzedawcą, jako dostawcą Usługi pośredniej a Odbiorcą usług, o których mowa w §14 Regulaminu.
7. Umowa o świadczenie usług — oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej i Usług pośrednich, na rzecz Klienta.
8. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu lub Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
9. Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet), w tym obejmuje także Stronę lub jej część, Sklep lub jego część, oraz aplikacje w tym aplikacje mobilne i inne usługi Sprzedawcy, Media społecznościowe i kanały Sprzedawcy funkcjonujące w ramach tychże Mediów.
10. Za pośrednictwem sklepu możesz zamawiać produkty, treści cyfrowe lub usługi opisane na stronach sklepu, w tym subskrypcję Sat Nam Klub.
11. Żeby móc korzystać z naszych stron internetowych, musisz posiadać połączenie z Internetem oraz urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Do założenia konta użytkownika, złożenia zamówienia, zapisu do newslettera potrzebujesz aktywny adres e-mail.
12. Możesz przeglądać nasze strony internetowe bez konieczności podawania danych osobowych, ale jeżeli chcesz założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, musisz podać określone dane osobowe.
13. Zakazane jest podczas korzystania z naszych stron internetowych treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszych stronach.
14. Wszystkie ceny widoczne na naszych stronach internetowych mają charakter cen brutto.
20. Pozostałe definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia wynikające z aktu o usługach cyfrowych (DSA) zostały opisane w §20 niniejszego regulaminu i są jego integralną częścią.

§2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Przeglądając nasze strony internetowej, korzystasz ze świadczonych przez nas drogą elektroniczną usług.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na zapewnieniu Ci możliwości przeglądania stron internetowych i korzystania z ich poszczególnych funkcji, takich jak złożenie zamówienia, zapis do newslettera.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług zawierane w wyniku złożenia zamówienia.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Podejmujemy również działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych Jeżeli napotkasz jakieś nieprawidłowości, napisz na adres pomoc@agabera.com.
6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną możesz składać, wysyłając wiadomość na adres pomoc@agabera.com. W reklamacji określ rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz swoje roszczenia z tym związane. Rozpatrujemy reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji, odpowiadając na przesłaną wiadomość.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Jeżeli chcesz złożyć zamówienie, dodaj interesujący Cię produkt, treść cyfrową lub usługę, w tym subskrypcję Sat Nam Klub do koszyka, a następnie przejdź do formularza zamówienia.
2. Jeżeli posiadasz konto użytkownika, zaloguj się do niego przed złożeniem zamówienia.
3. W formularzu zamówienia musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać metodę dostawy i płatności oraz zaakceptować regulamin i politykę prywatności. Jeżeli posiadasz kartę podarunkową lub kod rabatowy, możesz je wykorzystać, podając kod we właściwym polu. W ramach formularz zamówienia możesz również zapisać się na newsletter, zaznaczając stosownej treści checkbox.
4. W formularzu zamówienia możesz wskazać osobę, dla której dokonujesz zakupu oraz wybrać opcje związane z ewentualnym prezentem.
5. W formularzu zamówienia widoczna jest skrócona klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych podawanych w formularzu.
6. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk finalizujący.
7. Złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest chwila, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu.

§4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Dostępne sposoby płatności za zamówienie prezentowane są na naszych stronach oraz w formularzu zamówienia, gdzie dokonujesz ostatecznego wyboru sposobu, w jaki chcesz zapłacić.
2. Płatność za zamówienie jest płatnością ceny lub wynagrodzenia oraz płatnością za koszty wysyłki, jeżeli w danej sytuacji znajdują one zastosowanie i jeżeli to Ty ponosisz te koszty.
3. Płatność wnoszona jest w całości z góry.
4. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayPal, Stripe oraz PayU.
5. W przypadku książek wniesiona płatność dokumentowana jest fakturą doręczaną automatycznie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach, płatność dokumentowana jest rachunkiem, a jeśli chcesz otrzymać fakturę, musisz przesłać do nas stosowne żądanie na adres pomoc@agabera.com w ustawowym terminie.
6. Z chwilą zaksięgowania przelewu na naszym rachunku bankowym albo pozytywnej autoryzacji płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem PayPal, dochodzi do zawarcia umowy. 

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA PRODUKTY FIZYCZNE

1. Jeżeli zamawiasz produkty fizyczne, produkty powinny zostać Ci wydane w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, chyba że w opisie produktu na stronie sklepu został wyraźnie oznaczony dłuższy termin lub poinformowaliśmy Cię mailowo o dłuższym terminie realizacji, a Ty wyraziłeś na niego zgodę.
2. Jeżeli zamawiasz różne produkty, wiążący dla całego zamówienia jest termin najdłuższy wynikający z produktów objętych zamówieniem, chyba że zaproponujemy podział zamówienia na części.
3. Realizacja zamówienia na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy oraz nadaniu przesyłki do Ciebie zgodnie z wybraną w formularzu zamówienia metodą dostawy.
4. Koszty dostawy ponosisz Ty, chyba że na stronie sklepu internetowego została zaprezentowana Ci inna informacja.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA TREŚCI CYFROWE

1. Jeżeli zamawiasz treści cyfrowe, zostaną Ci one dostarczone niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że z opisu zamawianych treści cyfrowych wynika, co innego, np. że treści cyfrowe zostaną dostarczone później, w określonym momencie.
2. Treści cyfrowe dostarczane są za pośrednictwem platformy internetowej Aga Bera lub Sat Nam Klub w ramach Twojego indywidualnego konta użytkownika. Jeżeli składając zamówienie nie masz jeszcze takiego konta, zostanie ono automatycznie utworzone i otrzymasz dane dostępowe na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z opisu określonych treści cyfrowych, posiadasz do nich dostęp tak długo, jak długo funkcjonuje platforma internetowa Aga Bera, z wyjątkiem treści cyfrowych udostępnianych w ramach subskrypcji Sat Nam Klub, do których znajduje zastosowanie § 8 ust. 4 regulaminu. Ponadto, dostęp do niektórych treści cyfrowych innych niż wchodzących w skład Sat Nam Klub, również może być ograniczony w czasie, co zawsze wskazane jest w opisie określonych treści cyfrowych dostępnych na naszych stronach.
4. Z zamówionych treści cyfrowych możesz korzystać tylko Ty albo osoba, o której mowa w § 3 ust. 4 tego regulaminu. Jeżeli poweźmiemy wiedzę lub uzasadnione przypuszczenie, że dzielisz się dostępem do treści cyfrowych w sposób nieuprawniony, możemy zablokować Ci dostęp do Twojego indywidualnego konta użytkownika na platformie internetowej Aga Bera lub Sat Nam Klub.
5. Dostęp do Twojego indywidualnego konta użytkownika na platformie internetowej Aga Bera lub Sat Nam Klub możemy zablokować również wtedy, gdy:
– rozpowszechniasz zamówione treści cyfrowe bez naszej zgody,
– rozpowszechniasz bez naszej zgody opracowania zamówionych treści cyfrowych,
– cytujesz fragmenty zamówionych treści cyfrowych z naruszeniem zasad prawa autorskiego,
– próbujesz uzyskać dostęp do zasobów, do których jesteś nieuprawniony,
– próbujesz naruszyć bezpieczeństwo naszego systemu teleinformatycznego,
– podszywasz się pod inną osobę,
– działasz na naszą szkodę.
8. W przypadku blokady dostępu do konta użytkownika, masz prawo złożyć wyjaśnienia co do sytuacji, która stała się podstawą blokady. Jeżeli wyjaśnienia okażą się wyczerpujące, rzetelne, prawdziwe i wiarygodne, przywrócimy Ci dostęp do konta użytkownika. Jeżeli w związku z Twoimi niedozwolonymi zachowaniami, nastąpiły jakiekolwiek negatywne skutki, dodatkowym warunkiem przywrócenia dostępu do konta użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Ciebie tych skutków.
9. Pamiętaj, że nie przysługuje Ci zwrot płatności za treści cyfrowe tylko dlatego, że z nich realnie nie korzystasz. Zapłacona przez Ciebie cena dotyczy dostarczenia Ci treści cyfrowych, niezależnie, czy faktycznie z nich korzystasz.

§7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA – USŁUGI

1. Jeżeli zamawiasz usługi, wykonywane są one zgodnie z ich opisem na stronach sklepu. 
2. Świadczone przez nas usługi są na tyle różnorodne, że nie sposób opisać tutaj uniwersalnych zasad ich dotyczących. Dlatego zawsze czytaj dokładnie opisy usług na stronach sklepu.
3. Pamiętaj, że z zamówionej usługi możesz skorzystać Ty albo osoba, o której mowa § 3 ust. 4 tego regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach możemy zgodzić się, żeby z usługi skorzystał ktoś inny, ale wymaga to zawsze uprzedniego kontaktu z nami i wyjaśnienia sytuacji.
4. Jeżeli zamówiona usługa wykonywana jest w ściśle określonym terminie lub terminach, nie masz możliwości przełożenia tego terminu / terminów, chyba że zgodzimy się na to z uwagi na Twoją wyjątkową sytuację, co wymaga jednak uprzedniego kontaktu z nami i wyjaśnienia sytuacji.
5. Pamiętaj, że jeśli nie skorzystasz z usługi ze względu na okoliczności leżące po Twojej stronie, np. nie będziesz mógł w danym terminie pojawić się na warsztatach, a nie zgodziliśmy się na przełożenie terminu, nie przysługuje Ci zwrot płatności. Zapłacone przez Ciebie wynagrodzenie dotyczy samej naszej gotowości do wykonania na Twoją rzecz usługi.
6. W związku z niektórymi usługami uzyskujesz dostęp do określonych treści cyfrowych, zgodnie z opisami na stronach sklepu. W takiej sytuacji, w § 6 regulaminu stosuje się odpowiednio.

§8 SAT NAM KLUB

1. Za pośrednictwem sklepu możesz zakupić również subskrypcję Sat Nam Klub, z tym zastrzeżeniem, że taka opcja dostępna jest wyłącznie okresowo. W chwili, gdy opcja zakupu subskrypcji jest niedostępna, możesz zapisać się na listę osób zainteresowanych, żeby otrzymać powiadomienie, gdy opcja zakupu zostanie aktywowana.
2. Szczegóły funkcjonowania Sat Nam Klub opisane są na stronie https://satnamklub.pl.
3. Zakup subskrypcji prowadzi do zawarcia umowy na czas nieokreślony. Czas ten liczony jest od pierwszego dnia, w którym zakup subskrypcji został dokonany.
4. Przy zakupie subskrypcji możliwa jest płatność za 3 miesiące z góry albo płatność comiesięczna. W przypadku płatności comiesięcznej, pierwsza płatność wnoszona jest za pierwszy miesiąc z góry w chwili zakupu subskrypcji, a kolejne płatności wnoszone są co 30 dni od dnia dokonania pierwszej płatności. W przypadku opóźnienia w płatności, mamy prawo zablokować dostęp do Twojego konta użytkownika w ramach platformy Sat Nam Klub do czasu uregulowania należności.
5. W ramach Sat Nam Klub świadczone są usługi w postaci praktyk jogi on-line oraz dostarczane treści cyfrowe. Treści cyfrowe dostępne są dla Ciebie wyłącznie w okresie, gdy posiadasz aktywną subskrypcję. Treści cyfrowe uważa się za doręczone z chwilą Twojego pierwszego logowania do konta użytkownika w Sat Nam Klub po zakupieniu subskrypcji. Postanowienia § 6 i § 7 regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. Posiadając aktywną subskrypcję Sat Nam Klub, możesz korzystać z dodatkowych benefitów, takich jak zniżki na zakupy w naszym sklepie. Wszystkie benefity opisane są na stronie https://satnamklub.pl. Benefity mogą być zmienne w czasie.
7. Sat Nam Klub może być przez nas na bieżąco rozwijany, w szczególności poprzez dodawanie, zmienianie lub usuwanie poszczególnych funkcji dostępnych w ramach Sat Nam Klub.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeżeli składasz zamówienie jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie kupionych produktów (umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od zawarcia umowy (umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług).
2. Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą po poinformowaniu Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo odstąpienia od umowy,
– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
3. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako konsument? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, konsument to osoba fizyczna, zawierająca umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako przedsiębiorca na prawach konsumenta? Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Pamiętaj, że w przypadku produktów fizycznych masz obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
8. Pamiętaj, że ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że z treści informacji zawartych na stronach sklepu wynika odmiennie.
9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w chwili składania zamówienia koszt dostarczenia produktów (jeśli to Ty pokryłeś ten koszt) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
10. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy zwracany produkt, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Mamy obowiązek dostarczyć Ci produkt lub treść cyfrową wolne od wad oraz wykonać usługę w sposób należyty.
2. Jesteśmy odpowiedzialni za wady fizyczne lub prawne sprzedanego produktu lub treści cyfrowych (rękojmia za wady), z tym zastrzeżeniem, że rękojmia jest wyłączona, jeżeli zawierasz umowę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowa ma dla Ciebie charakter zawodowy.
3. Reklamację możesz złożyć poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem XXX, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Zasady rękojmi za wady wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§11 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy m.in. w celu obsługi konta użytkownika, obsługi zamówienia, obsługi newslettera.
2. Nasze strony wykorzystują technologię plików cookies.
3. Szczegółowe informacje związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://agabera.com/polityka-prywatnosci/.
4. DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

§12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zdjęcia, teksty, grafiki, inne utwory dostępne na naszych stronach internetowych oraz dostarczane Ci treści cyfrowe korzystają z ochrony prawa autorskiego.
2. Korzystanie z utworów, o których mowa powyżej, z naruszeniem zasad prawa autorskiego, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Dlatego nie rozpowszechniaj tych utworów bez naszej zgody.

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Jeżeli zawierasz umowę jako konsument, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość:
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami,
– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
3. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§14 DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA

1. Niniejszy paragraf Regulaminu określa informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia ww. informacje i warunki korzystania z Serwisu w sposób zrozumiały i czytelny, także dla małoletnich odbiorców. Administrator projektuje, organizuje i obsługuje swoje Serwisy internetowe (oraz interfejsy) w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.
2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi:
a) zwykłego przekazu.

Usługi pośrednie świadczone przez Administratora polegają na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak:
a) komentarze,
b) opinie i oceny,
c) wysyłanie wiadomości w ogólnie dostępnym czacie.

3. Administrator świadczy również Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram (link: https://www.instagram.com/aga.bera.yoga/), Facebook (link: https://www.facebook.com/agaberayoga/), w tym grup na Facebooku, które administruje Administrator (link: https://www.facebook.com/groups/698778956996361) , YouTube (link: https://www.youtube.com/c/agaberayoga), Pinterest: https://pl.pinterest.com/AgaBeraYoga/ poprzez:
a) umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami,
b) dodawanie postów,
c) dodawanie ocen i opinii
d) dodawanie wiadomości w ramach publicznego czatu,
e) pozostałe formy interakcji umożliwiające pozostawianie Treści dostępne w ww. portalach.

4. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oraz Regulaminu oznaczają:

a) Administrator – Sprzedawca, zgodnie z definicją zawartą w §2 pkt 1 Regulaminu, jak również przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna lub prawna, bez względu na to, czy jest nim podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, świadczący usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym usługi społeczeństwa informacyjnego w ramach Serwisu.
b) Odbiorca usługi – Klient lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Sklepu, Serwisu, lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.
c) Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Sklepu, Serwisu, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.
d) Nielegalne Treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa. e) Moderacja Treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.
e) Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora:
i. usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
ii. usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;
iii. usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

a) Platforma internetowa – oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA. b) Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.
c) Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach Zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp. 

Punkt kontaktowy
5. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@agabera.com Komunikacja może odbyć się w językach: polskim i angielskim.
6. Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@agabera.com. Komunikacja może odbyć się w językach: polskim i angielskim.

Treści Nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania z usług Administratora
7. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu, Platformy internetowej lub Mediów Społecznościowych Administratora Treści określonych w § 1 ust. 10-12 Regulaminu, jak również:
a) Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem,
b) Treści zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam,
c) Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego, Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp.
d) Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych,
e) Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych (linki), podmiotów innych niż Serwis, konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym,
f) Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp.
g) Treści niezwiązanych z danym Towarem czy Usługą albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Serwisu czy Mediów Społecznościowych Administratora,
h) Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe,
i) Treści powtarzalnych, które już pojawiły się w Serwisie lub Mediach Społecznościowych Administratora (Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących),
j) Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora (w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się na dane umieszczone w Regulaminie).

Procedura zgłaszania Treści nielegalnych, procedura odwoławcza oraz Moderacja Treści

8. Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszy regulamin jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe).

Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia Nielegalnych Treści, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

9. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.
10. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści.
11. Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.
12. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
13. W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).
14. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie.
15. Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

Odpowiedzialność Administratora za Treści Użytkownika
16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Serwisu czy Platformy internetowej, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

Algorytmiczne podejmowanie decyzji
17. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

Współpraca z organami publicznymi w zakresie powiadomień o Nielegalnych Treściach
15. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

Przekazywanie informacji koordynatorowi ds. usług cyfrowych
16. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

Zakończenie korzystania z usług Administratora
17. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta albo wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania Mediów Społecznościowych Administratora, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się ze Sprzedawcą na dane podane w niniejszym regulaminie. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw.

Zmiany zasad korzystania z usług Administratora
18. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi, włączając do tego zmiany, o których mowa w § 14 niniejszego regulaminu.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Możemy prowadzić prace techniczne i informatyczne związane z naszymi stronami internetowymi, mogące skutkować czasową niedostępnością naszych stron internetowych, w tym również platform Aga Bera oraz Sat Nam Klub, za pośrednictwem których udostępniane są treści cyfrowe. W razie doświadczenia problemów z dostępnością tych platform, napisz do nas na pomoc@agabera.com.
2. Wszystkie treści, materiały lub informacje udostępniane w związku z funkcjonowaniem Aga Bera oraz Sat Nam Klub przygotowywane są z należytą starannością, ale nie gwarantujemy, że zawsze będą w pełni odpowiadać Twoim oczekiwaniom oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów przez Ciebie założonych, w szczególności, gdy cele te nie korespondują z racjonalnymi i uzasadnionymi oczekiwaniami wynikającymi z opisów dostępnych na naszych stronach internetowych.
3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na naszych stronach internetowych bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
4. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, biznesowe, technologiczne, modyfikacji w tym regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie na podstawie umów zawartych przed zmianą regulaminu. Jeżeli posiadasz indywidualne konto użytkownika, o każdej zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego regulaminu, możesz nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika, wysyłając do nas stosowne żądanie w tym zakresie.
5. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Aga Bera lub Sat Nam Klub, napisz na pomoc@agabera.com

Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2024