5 mantr dla drugiej czakry – Czakry Sakralnej

5 mantr dla drugiej czakry – Czakry Sakralnej

Druga czakra to czakra sakralna. Ściśle powiązana z naszą seksualną i twórczą siłą. To w niej zawarta jest nasza twórcza moc. W sanskrycie zapisana jako Swadhisthana. Jest to centrum mocy – niesie za sobą pasję, entuzjazm...